Assistència en la direcció d'obra

En el procés d’execució sovint apareixen contratemps o circumstàncies que poden afectar la solució estructural.

Conscients que l’obra no s’acaba en el projecte executiu, acompanyem els despatxos en la Direcció d’Obra. Per nosaltres, la rapidesa de resposta en les consultes són una prioritat.