Assistència en la

En el procés d’execució sovint apareixen contratemps o circumstàncies que poden afectar la solució estructural.

Conscients que l’obra no s’acaba en el projecte executiu, acompanyem els despatxos en la Direcció d’Obra. Per nosaltres, la rapidesa de resposta en les consultes són una prioritat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp