Unitats parcials d'actuació

Al llarg dels quinze anys de la nostra existència, ens hem adaptat a tot tipus d’encàrrecs.

Estructura “in situ” de l’obra prefabricada

Cada cop és més habitual l’ús d’estructures prefabricades tant en la construcció industrial com en la construcció d’habitatges. Des d’Anta arquitectes entenem l’obra prefabricada com una possibilitat més per a donar resposta a molts requeriments que la construcció “in situ” no ressol. De la mateixa manera, l’adaptació del terreny per a la recepció de l’estructura prefabricada sempre requerirà d’una solució “in situ” de la fonamentació i la contenció.

Ampliació d’un edifici existent

Els edificis han de respondre a noves necessitats al llarg del temps. En ocasions es tracta d’afegir una escala o un altell, en d’altres es vol realitzar una ampliació de l’edifici, ja sigui en planta o per mitjà d’una remunta.

Instal·lació d’un ascensor

Bancades metàl·liques